Εκδρομή στο «Πειραματίξ»

Οι μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξης

έμαθαν έννοιες της φυσικής μέσα από τα πειράματα που πραγματοποίησαν στο εργαστήριο του «Πειραματίξ».

Διαφάνεια1 Διαφάνεια2 Διαφάνεια3 Διαφάνεια4