«‘Οταν αρρώστησε ο ήλιος»

Οι μαθητές της Β΄ τάξης

πραγματοποίησαν το λογοτεχνικό τους απόγευμα

με το παραμύθι «Όταν αρρώστησε ο ήλιος».

Διαφάνεια1 Διαφάνεια2 Διαφάνεια3 Διαφάνεια4