Πάρκο Δεινοσαύρων – Πολιτιστικό πάρκο Γ΄,Δ΄,Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις

254,0,5280,120,1652,95,1023,348,345,662,55702,512,1668,1024,1541

254,0,4640,504,1780,89,1030,57,43,177,52766,0,1699,1024,1380

0b0aebbcde2bcd27cbd25aacdfcbe60914d507c78346633df15da176cb912984 c6359229119e975bc17c8ee6f41c44f3002b58809275f73fce694d7374727c57