«Τα παλιά επαγγέλματα»

Ένα όμορφο λογοτεχνικό απόγευμα

αφιερωμένο στα παλιά επαγγέλματα από τους μαθητές της Α΄ τάξης.

Διαφάνεια1 Διαφάνεια2 Διαφάνεια3 Διαφάνεια4