«Τραγουδάμε μέσα από την ποίηση» 

Λογοτεχνικό απόγευμα των
Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων αφιερωμένο στους Έλληνες ποιητές!!!
Διαφάνεια1 Διαφάνεια2 Διαφάνεια3 Διαφάνεια4