Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό και εμπλουτισμένο σε ώρες και μαθήματα, αφού αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας  σε όλες τις τάξεις, σε 35 την εβδομάδα από 23 ή 27 που ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα του Δημοτικού σε 2 άξονες:

 • Ποσοτικά αυξάνονται σε όλες τις τάξεις οι ώρες διδασκαλίας των βασικών μαθημάτων Γλώσσας και Μαθηματικών.
  Διδάσκονται Αγγλικά και Πληροφορική από την Α΄ δημοτικού και από την Δ΄ τάξη εισάγεται η δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή γερμανικά).
 • Ποιοτικά, με υλικό δικό μας. Με χρήση εποπτικών μέσων, με επιπλέον ασκήσεις και επεξήγηση, τα παιδιά γρήγορα κατακτούν τους διδακτικούς στόχους.
  Έτσι λοιπόν, στο βασικό πρόγραμμα:
  Στη Γλώσσα η γραμματική και το μάθημα της έκθεσης διδάσκεται συστηματικά, έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο που τους ακολουθεί μέχρι και το Γυμνάσιο.
  Στην Έκθεση καθιερώσαμε το Χρυσό Τετράδιο όπου γράφονται κάθε φορά οι καλύτερες εκθέσεις.
  Στα Μαθηματικά
  , το δεύτερο από τα δύο βασικά μαθήματα που διδάσκεται σε όλη τη διάρκεια του Δημοτικού, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν συγκροτημένη λογική σκέψη. Η φιλοσοφία μας είναι τα παιδιά όχι μόνο να εκτελούν τις βασικές πράξεις, αλλά να μπορούν ν΄ανταπεξέλθουν σε απλά και σύνθετα προβλήματα λογικής και να έχουν φυσική αίσθηση των αριθμών.

  Για την καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης, δίνονται σημειώσεις, ασκήσεις και φυλλάδια από τους εκπαιδευτικούς μας σ’όλες τις τάξεις. Παράλληλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εργασίες ώστε βαθμιαία να καλλιεργήσουν συλλογικότητα, κριτική σκέψη και ωριμότητα.