Δημοτικό

Το Δημοτικό μας σχολείο έχει στόχο του την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, την καλλιέργεια ενδιαφερόντων τους καθώς και των ιδιαίτερων κλίσεων.
Μέσα από το πρόγραμμά μας τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ποικιλία ερεθισμάτων. Εξερευνούν, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν και γνωρίζουν τον κόσμο γύρω τους.

Η βιωματική προσέγγιση της γνώσης διαμορφώνει ένα ευχάριστο, δημιουργικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον.

  • Με τη διαθεματική επεξεργασία ενοτήτων μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα επιτυγχάνεται η πολύπλευρη θεώρηση της μαθησιακής διαδικασίας.
  • Με σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε παιδιού αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα οι ιδιαιτερότητές του.

Αναλυτικότερα στα εκπαιδευτήρια ΗΛΙΑΔΗ επιδιώκουμε:

  • Τη βαθμιαία κοινωνικοποίηση των μαθητών, μέσω της καθημερινής επαφής με τους συμμαθητές τους και των κανόνων του σχολείου, μέσα σ’ ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον.
  • Την απόκτηση μηχανισμών που συμβάλλουν στην αφομοίωση της γνώσης.
  • Την πλήρη κατανόηση του περιεχομένου των βασικών εννοιών σε όλα τα μαθήματα.
  • Την ικανότητα της ορθής χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
  • Την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών.
  • Την βαθμιαία εξοικείωσή τους με τις ηθικές και ανθρώπινες αξίες.
  • Την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών.
  • Τη Φυσική Αγωγή και το Σχολικό Αθλητισμό.