ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Πιστοποιητικό  γέννησης  από το Δήμο για σχολική χρήση.
  • Βιβλιάριο  Υγείας  του μαθητή.
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας.

Πληροφορίες

Ο παιδικός σταθμός «Η Παραμυθούπολη του νησιού» λειτουργεί ως μία διαδοχική και παιδαγωγική ενότητα των Εκπαιδευτηρίων ΗΛΙΑΔΗ, που λειτουργεί σε διαφορετικό κτίριο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΔΗ

Login Area

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website