ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

εξωτ

Ο Παιδικός Σταθμός μας θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία του με ειδικούς συνεργάτες που παρακολουθούν τα παιδιά ξεχωριστά σαν προσωπικότητα και είναι πρόθυμοι για κάθε επικοινωνία με τους γονείς.

  • Παιδοψυχολόγος παρακολουθεί τα παιδιά, επικοινωνεί με τους γονείς μέσα από συναντήσεις – ομιλίες ώστε να δώσει συμβουλές και να προτείνει μεθόδους επίλυσης προβλημάτων.
  • Ειδικό παιδίατρο όπου ελέγχει την υγεία των παιδιών και διατηρεί ιατρικές καρτέλες.
  • Παιδοοδοντίατρος ελέγχει τη στοματική υγιεινή και προτείνει τρόπους πρόληψης και υγείας των δοντιών.
  • Διατροφολόγος συντάσσει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης, πραγματοποιεί ειδικές μετρήσεις στα παιδιά και ενημερώνει σχετικά τους γονείς.

Πληροφορίες

Ο παιδικός σταθμός «Η Παραμυθούπολη του νησιού» λειτουργεί ως μία διαδοχική και παιδαγωγική ενότητα των Εκπαιδευτηρίων ΗΛΙΑΔΗ, που λειτουργεί σε διαφορετικό κτίριο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΔΗ

Login Area

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website