ΠΑΡΟΧΕΣ

παροχες                                                                                                                                                                                                                                           

 Η «Παραμυθούπολη του νησιού» προσφέρει μια σειρά παροχών για τα παιδιά, προκειμένου να επιτευχθεί η απόλυτη ασφάλειά τους. Σ' αυτές περιλαμβάνονται ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο, συνεργασία με παιδοψυχολόγο, συγκεντρώσεις γονέων, ασφαλιστική κάλυψη, υγιεινή διατροφή σε συνεργασία με διατροφολόγο και ασφαλή μεταφορά των παιδιών με σχολικό.

Πληροφορίες

Ο παιδικός σταθμός «Η Παραμυθούπολη του νησιού» λειτουργεί ως μία διαδοχική και παιδαγωγική ενότητα των Εκπαιδευτηρίων ΗΛΙΑΔΗ, που λειτουργεί σε διαφορετικό κτίριο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΔΗ

Login Area

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website