ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

«Όση περισσότερη γνώση, τόσο μικρότερο το εγώ,
Όση μικρότερη γνώση, τόσο μεγαλύτερο το εγώ.»
Albert Einstein

Στόχος του Παιδικού Σταθμού μας είναι η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και δουλεύουμε πάνω σ’ αυτήν γιατί εκπαιδεύουμε το παιδί στην παράταξη των ικανοτήτων του, χαρακτηριστικό που οδηγεί στην καλύτερη ψυχική υγεία, καλύτερη απόδοση, διαχείριση σχέσεων, έλεγχο στις παρορμήσεις και ψυχολογικές διακυμάνσεις.
Συνοδοιπόροι σ’ αυτό το μακρύ ταξίδι της εκπαίδευσης είναι οι γονείς.
Ο Παιδικός Σταθμός και η Οικογένεια έχουν κοινό στόχο στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Ενισχύουν όλα τα στοιχεία που έχει το παιδί για να διευρυνθούν οι ορίζοντες στην πνευματική ανάπτυξη.
Ο Παιδικός Σταθμός μας, δίνει άμεση προτεραιότητα στη στενή συνεργασία με τους γονείς και την επιδιώκουμε στο πλαίσιο μιας ανοιχτής επικοινωνίας, σχεδόν καθημερινής γραπτώς και με συναντήσεις.
Οι παιδαγωγοί μας προσφέρουν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη των μικρών μαθητών σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
Οι γονείς μέσα από διαδικασίες συμμετοχής, κατανοούν καλύτερα, πως μπορούν στα πλαίσια της συνεργασίας τους με τους παιδαγωγούς, να ενισχύσουν την εκπαιδευτική εμπειρία των παιδιών τους και τέλος τα παιδιά λαμβάνουν το ισχυρό και συνεχές μήνυμα ότι η εκπαίδευση είναι πολύτιμη και σημαντική για το μέλλον τους.
Ο Παιδικός Σταθμός μας συνεργάζεται και με την ψυχολόγο κ. Ζωγράφου Μαργαρίτα, η οποία δραστηριοποιείται μέσα στη σχολική κοινότητα και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

 

σικελιωτης

Πληροφορίες

Ο παιδικός σταθμός «Η Παραμυθούπολη του νησιού» λειτουργεί ως μία διαδοχική και παιδαγωγική ενότητα των Εκπαιδευτηρίων ΗΛΙΑΔΗ, που λειτουργεί σε διαφορετικό κτίριο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΔΗ

Login Area

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website