ΣΤΟΧΟΙ

 ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα σ’ ένα οικογενειακό και ασφαλές περιβάλλον δίνουμε ιδιαίτερη σημασία:
  • Στη μετάβαση του παιδιού από την θαλπωρή του σπιτιού στη δημιουργική φωλιά του Παιδικού Σταθμού.
  • Στην ομαλή προσαρμογή των παιδιών και στην εξοικείωση με τις παιδαγωγούς και τα παιδιά της τάξης.
  • Στην πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
  • Στην ωρίμανση του συναισθηματικού του κόσμου.
  • Στη δόμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων.
  • Στην ανάδειξη των ταλέντων και κλίσεών του.
  • Στην επαφή του με το φυσικό περιβάλλον.
  • Στην καλλιέργεια της υπευθυνότητας.
Τα παιδιά από το πρώτο μήνα τους στο σχολείο, πρέπει να νιώσουν αγάπη, ασφάλεια και να μάθουν να καλλιεργούν τη φαντασία τους.

Πληροφορίες

Ο παιδικός σταθμός «Η Παραμυθούπολη του νησιού» λειτουργεί ως μία διαδοχική και παιδαγωγική ενότητα των Εκπαιδευτηρίων ΗΛΙΑΔΗ, που λειτουργεί σε διαφορετικό κτίριο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΔΗ

Login Area

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website